Sorumluluk Sigortaları

Ürün Sorumluluk
Ürün Sorumluluk

Bu ürün ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Detaylı Bilgi
Hekim Mali Sorumluluk
Hekim Mali Sorumluluk

Bu ürün ile hekimlerin mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hüküm olunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Detaylı Bilgi
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza

Yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Detaylı Bilgi
WhatsApp Destek!
💬
Merhaba👋
Size yardımcı olablilir miyim?